Serkan Bayer

Serkan Bayer

Sanatçı

1975 Elazığ doğumlu olan sanatçı, ilk sanat çalışmalarına yakın zamanda kaybettiğimiz değerli sanatçımız Cemal Arslan ile çırak olarak başladı. 4 yılı bulan bu eğitimin ardından akademik eğitim ve devam eden süreçte  2000’li yılların başlarında yüksek lisans sürecinde sanat teorisi ve felsefesi konusundaki eğitimini ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı ve önemli sanatçılarımızdan Prof Dr. Jale Nejdet Erzen tarafından alarak felsefi altyapısını güçlendirdi.


Çocuk yaşta sanatla buluşan Bayer, akademik eğitiminin ardından sanat hayatına devam etmiş ve sanatla ilgili araştırmalarını sürdürmüştür. Sanat eserlerinde ve sanat anlayışında günümüzdeki yaklaşım biçimlerinin dışında durarak ekol anlayışını reddetmiştir. 1999-2011 yılları arasında devam ettiği ve üzerinde titizlikle çalıştığı, din mitolojilerinden ve İslami metaforlardan beslenen sanatçı, eserlerinde antik çağ efsanelerini de işlemiştir.  2011’li yıllarda yeni soyut kavramsal dönemini başlatan çağdaş sanatçı Çağdaş Resim’de Rasdelka kavramını gün yüzüne çıkartarak tüm dünyada sahiplenmiştir. Rasdelka isimli eserlerinde özel olarak geliştirdiği ve sadece kendisinin kullandığı harç ile eserler doğal dokuları ile dikkatleri çekmektedir. Eserlerinde cozmik olarak nitelendirdiği metaliklerde boyamaları sıvı metalle yapmaktadır. Dönem dönem otomobil boyası, kimyasal sanayi boyaları da cosmik eserlerde göze çarpmaktadır. Diğer eserlerinde ise acrylic ve benzer sanatsal boyalar kullanılmaktadır.


Günümüzde ise Anadolu Çağdaş Sanatı kuramını hayata geçirerek Türk Çağdaş resminde öncü bir adıma imza atmıştır. Anadolu Çağdaş isimli yeni dönemin yeni eserleri kısa bir süre sonra Fişekhane büyük sergisiyle sanat severlerle buluşacaktır.

Heidegger tarafından bakıldığında ise DÜNYANIN İMGE OLMASI, VAROLUŞ İÇİNDE İNSANIN ÖZNE OLMASIYLA AYNI EYLEMDİR görüşünü benimsiyor.


Duchamp’ın da bu düzlemde bir sorunsala odaklandığına dikkat çeken sanatçı, yanılsamalar dünyasında Duchamp yaptığı bir konuşmayla bu konuyu en iyi şekilde özetlediğini vurguluyor.


‘’Göze görünmeyen, dördüncü bir boyutun yanılsama olasılığı hakkında düşündüm,’’ nasıl güneş dünyada iki boyutlu yanılsamalara yol açıyorsa, üç boyutlu bir nesnenin gölgesinin de iki boyutlu biçimler oluşturduğunu gördüm. Benzeşim ilkesine dayanarak buradan çıkardığım sonuç bizim böyle kendiliğindenmişçesine baktığımız üç boyutlu nesnelerin bizim bilmediğimiz dört boyutlu biçimlerin yansımaları olabileceğidir.

Sergiler

Exhibitions
2005 Arkas Art Gallery İzmir / Turkey  
2006ODTÜ Art Gallery Ankara – Turkey 
2008 Asma Art Gallery / İstanbul
2009 Art House Gallery / İstanbul
2010 Ritzke Workshop – Berlin (Popart Exibition) 
2011 Windowist Art Gallery / İstanbul
2012 Gallery Artist / İstanbul
2013 Mine Art Gallery / İstanbul
2014 Mine Art Gallery (Anthology From the 1940 – 1975 Gener-  ation Exhibition )
2015 Mine Art Gallery ( Contemporary Art 1985 )
2016 Solo Exhibition of Mine Art Gallery/ İstanbul
2018 Solo Exhibition of Turna Art Gallery / Antakya
2018 Solo Exhibition of Proud Art Gallery / Ankara
2019 Exhibition Name of Carcinodes, Kalamış/ İstanbul 2019
2019 Sadan Hanım ve Diğer Hikayeler Capitol Center / İstanbul
2019 Cumhuriyet Özel Sergisi, MKM Center / İstanbul
2019 Turkish Contemporary Artist, Literature Museum,/Georgia
2020 Pandemic Exhibition, Pendik Pandemi Hospital / İstanbul
2020 Exhibition of my censored works / Corpus Art Gallery İstanbul
2021 Anatolian Contemporary Exhibition / In his own Workshop İstanbul
2022 Anatolian Contemporary Exhibition / Maarif Art GalleryAnkara

Ulusal Ödül

T.C. Cumhurbaşkanlığı Taçed Vakfı Altın Yüz Büyük Ödülü