Serkan Bayer

Serkan Bayer

Vakıf Faaliyetleri

ELAZIĞ KÜLTÜR VE TANITMA VAKFI’NIN
TARİHÇESİ ve YAPTIĞI FAALİYETLER

“Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı”, Elazığ kültürünü tanıtmak ve şehrimize yönelik yararlı faaliyetler ortaya koymak amacıyla 14 Ocak 1988 tarihinde kurulmuş olup, Bakanlar Kurulu’nun 25.01.1996 tarih ve 96/7839 sayılı kararı ile vergi muafiyeti tanınmıştır. Dolayısı ile vakfımız kamu yararına hizmet yürüten vakıflar statüsündedir. Vakfımızınhalen 113 üyesi bulunmaktadır. Vakıf binamız geçmişte çeşitli adreste faaliyet gösterirken halen Ankara’ nın Sokullu semtinde Ece sokakta kendi mülkiyetinde olan binada faaliyet göstermektedir. Bu binanın girişinde de “Elazığ Evi” yazılı olup, kapısı tüm Elazığlılara açıktır. Kuruluş amaçlarından bir tanesi de; Ankara’ ya üniversite eğitimi için gelen ve maddi durumu yeterli olmayan Elazığlı gençlerimize bir nebze de olsa destek olmak amacıyla burs verebilmektir. Kurulduğu tarihten günümüze kadar yaklaşık 6000 Elazığlı üniversite öğrencisine karşılıksız burs desteği verilmiştir. Burslar tüm Türkiye’deki hayırsever hemşehrilerimiz tarafından sağlanan bağışlarla finanse edilmektedir. Bu konuda destek veren tüm hemşehrilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Vakfımız tarafından yılda iki defa, Ocak ve Temmuz aylarında “Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı Dergisi” yayınlanmaktadır. Bu dergi yayın hayatına başladığı tarihten itibaren kesintisiz bir şekilde okuyucularla buluşmaktadır. Dergimizin ana teması, Elazığ ve Harput’un kültürel değerleri, tarihi, musikisi, yöresel ürünleri, turizmivediğer tüm yönleri, yazarlar tarafından kaleme alınmaktadır. 2017 yılındaki Temmuz sayısı ise, Harput’un UNESCO Dünya Miras Listesi adaylığıyla ilgili özel bir sayı olarak yayınlanmıştır Vakfımız 35 yıllık süreçte sadece kültür ve sanat alanında değil, Elazığ’ın sosyal ve ekonomik hayatına katkıda bulunmak amacıyla da çeşitli faaliyetlerde bulunmuştur. Bu faaliyetleri satır başlıkları ile şu şekilde özetlemek mümkündür.

1-Elazığ ve Harput’ un yetiştirdiği değerleri anmak üzere onların adına etkinlikler düzenlenmiş ve rahmetli Enver Demirbağ’ la başlayan, Fikret Memişoğlu, Hafız Osman Öge, İshak Sunguroğlu, Mevlüt Canaydın, Lokman Tasalı, Köganklı Hafız Mustafa Süer ve Vasfi Akyol ile devam eden bu gecelerde bu önemli insanlar anılarak, gelecek kuşaklara tanıtılmaya çalışılmıştır.

2-Önceki yıllarda İshak Sunguroğlu’nun “Harput Yollarında”, Fikret Memişoğlu’nun “Harput Ahengi” eserlerine ilave olarak, yine Fikret Memişoğlu’nun “Nebiler Mesnevisi” isimli eserleri ile Sevim Koyunoğlu’nun “Kar mı yağmış Harput’ un başına” isimli eserleri vakıf yayını olarak kitap haline getirilmiştir.

3-Vakfımız, Elazığ kültürünün ve yöresel ürünlerinin tanıtımı amacıyla birincisini 2011 yılında daha sonra da 2017 yılında olmak üzere, düzenleyici taraflardan birisi olarak Ankara’da Tanıtım Günleri’ni gerçekleştirmiştir. Her iki tanıtım günlerine de yoğun bir katılım olmuş, Ankara’daki Elazığlılar kadar, Ankaralıların da yoğun ilgisi görülmüştür. Bu sonuç, bize tanıtım günlerinin hedefine ulaştığını göstermiştir.

4-Vakfımız özellikle Elazığ’ın kültür ve sanat değerlerini sahiplenmek, tanıtmak ve bilinirliği artırmak için çaba harcamaktadır. Bu konuda önemli etkinliklere ev sahipliği yapmıştır. Bu amaçla 2012 yılında Elazığ’ da gerçekleştirilen “Elazığ – Bakü Kültür ve Sanat Buluşması”nda yer alarak bu organizasyona katkı verilmiştir. Ayrıca, Ankara “Anadolu Gösteri Merkezi”nde Elazığ Kültür Derneği ile birlikte önemli bir kültür ve sanat buluşması gerçekleştirilmiştir. Çayda Çıra ışığında “Elazığ– Şanlıurfa– Bakü – Kerkük” müzikleri bir araya getirilerek bir kültür mozaiği oluşturulmuştur.

5-2012 yılında Taşköprü’ de yapılan “Elazığ,Priştina,Priznen, Mamuşa Kültür ve Sanat Buluşması”na katkı verilerek iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının kuvvetlendirilmesi ve kültür etkileşimi sağlanmaya çalışılmıştır. Bu amaçla Elazığ’ın sanat ve kültürünün tanıtılması hedeflenmiştir.

6-Vakfımızın bir eseri olan, Elazığ ve Harput müziğinin evrenselleştirilmesi çalışmaları çerçevesinde batı müziğinin enstrümantarları ile birleştirilmesinden ortaya çıkan ve Şef Bujor HOİNİC tarafından bestelenen “Harput Senfonisi” müziği yurt içinde bir çok kez sahnede seslendirilmiştir. Bunlardan birincisi, Elazığ “Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezi”nin 2013 yılı Mayıs ayında açılışında gerçekleşmiştir. Harput Senfonisine yoğun ilgi, sırası ile ikinci kez 2014 yılında Ankara’ da TRT Arı Stüdyosunda, 2015 yılında ELFED ile yapmış olduğumuz müşterek bir organizasyonla İstanbul’da Cemal Reşit Rey konser salonunda, dördüncü kez tekrar Ankara’da Çankaya Belediyesinin sponsorluğu ile MEB Şura salonunda, tekrardan yoğun istek üzerine 2019 yılında Elazığ “Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezi’nde, 2020 yılında Adana Büyükşehir Konser Salonu’nda ve son olarak 2021 yılında İzmir-Ahmet Adnan Saygun Konser Salonu’nda olmak üzere 7 konser gerçekleştirilmesine yol açmıştır.

Musikimizin  çok  sesli  senfonik  müziğine  uyarlanması  ve  bu  konuda  atılmış  ilk  adım  olması nedeniyle  bu  çalışmanın  Harput  musikisi  için  bir  dönüm  noktası  olduğunu  düşünüyoruz. 

İnanıyoruz  ki,  bu  faaliyet  Elazığ’ın  tanıtımında  çok  önemli  bir  rol  oynayacaktır.  Amacımız  bu  sanat  ve  kültür hazinesini yurt dışına taşıyarak musikimizi dünya müzik sahnelerinde dinlenir hale getirmektir.

7-Vakfımız,  Elazığ’ın  yetiştirdiği  önemli  bir  klarnet  ustası  olan  rahmetli  Mevlüt  Canaydın’ın  çaldığı  eserleri bir  CD  ortamında  derlemiş  ve  hazırlanan  “Harput  Peşrevi”  CD’sini  Elazığlılara  ve  sanat  severlere  hediye etmiştir.  Sanat  ve  sanatçılara  olan  vefa  borcumuzun  bu  tür  kalıcı  çalışmalarla  gündeme  getirilmesinin önemini belirtirken bunun ileriki dönemlere de örnek olmasını diliyoruz.

8-Atatürk’ün  Elazığ’a  gelişinin  77.yılı  anısına  17-19  Kasım  2014  tarihinde  Elazığ’da  düzenlenen  “Tarihten Günümüze  Elazığ”  kongresine  katılarak  bu  organizasyonun  gerçekleştirilmesine  katkı  sağladık.  Bu kongrede sunulan bildiriler daha sonra iki cilt olarak yayınlandı.

9-2015  yılında  vakıf  merkezimizde  çok  yoğun  bir  katılım ile  tıp  otoriteleri  Dr.  Canan  EFENDİGİL  KARATAY  ve  Prof.  Dr.  Nuran  YAZICIOĞLU ile kalp sağlığı ve beslenme üzerine,  yazarımız  Naşide  GÖKBUDAK  ile  romanları konusunda  söyleşiler  ve  kitap  imza  günü  düzenlendi.  Bu toplantılara çok sayıda Elazığlı ilgi gösterdi. 10-2014  yılında  Elazığ  Valiliği  ve  Belediye  ile  işbirliği oluşturularak  Elazığ’da  yapılan  “Kalkınma  Kurultayı”nın gerçekleştirilmesinde  gerekli  katkıyı  vermeye  çalıştık. Bununla  ilgili  olarak,  Ankara’da  ev  sahipliğini  üstlendik. Ayrıca  2017  yılında  Elazığ’ın  cazibe  merkezi  ilan edilmesi  nedeniyle  Milletvekillerimiz,  Elazığ  Valiliği,  Belediye  Başkanlığımız,  Sanayi  ve  Ticaret  Odası,  Fırat Üniversitesi  ve  Kalkınma  Ajansı  ile  birlikte  organize  ettiğimiz  bir  toplantıda  yatırımcı  ve  iş  adamlarımızı  bir araya getirmeye çalıştık.

04 Haziran 2016 tarihinde önemli bir buluşmayı gerçekleştirdik. Vakfımızla “Türkiye – Çin Dostluk Vakfı” Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi ve yetkilileri ile Elazığ’lı iş adamları ve bürokratlarımızla Belediye Başkanımız ve Milletvekillerimizi bir araya getirerek, Elazığ ve Çin Halk Cumhuriyeti arasında sosyal, kültürel ve ekonomik işbirliği oluşturmak adına önemli bir faaliyet gerçekleştirdik.

12-Çankaya  Belediye  Başkanlığı  ile yaptığımız  müşterek  bir  çalışma  sonucu Ankara -Oran  semtinde  açılan  Çayda  Çıra Parkı’na Çayda Çıra heykeli yaptırdık. Söz konusu parkın açılışı 28 Kasım 2016 tarihinde gerçekleştirildi.

13-Fırat  Üniversitesi  öğrencilerinden  oluşan  bir  gruba  geliştirdikleri  projelerle  ilgili  olarak  üniversite-sanayi işbirliği  yaratmak  adına  vakfımızda  2017  yılında  bir  toplantı  düzenledik.  Bu  girişimci  öğrencilerle  Elazığlı sanayici  ve  iş  adamlarımızı  bir  araya  getirmek  suretiyle  geliştirilen  projelerin  hayata  geçirilmesi  adına  buna öncülük etmeye çalıştık.

14-10-13  Mayıs  2017  tarihlerinde  Elazığ’da  gerçekleştirilen  “Doğumunun  100’ncü  Yılında  Fikret  Memişoğlu” etkinliğine katılarak görüşlerimizi sunmaya çalıştık.

15-  Vakfımız  tarihi  derinliği  günümüzden  4000  yıl  öncesine  giden  Harput’un  “UNESCO  Dünya  Miras Listesi”ne  alınması  amacıyla  Elazığ  Belediye  Başkanlığımız  ile  yürütmek  üzere  çok  önemli  bir  projeyi gündeme  getirdik.  Hazırlanan  müracaat  dosyası  Kültür  ve  Turizm  Bakanlığı  Kültür  Varlıkları  ve  Müzeler Genel  Müdürlüğü’ne  sunulmuştur.  Bu  faaliyet  kapsamında  16.Mayıs.2017  tarihinde  Paris’te  UNESCO merkezinde  ünlü  tarihçi  Prof.  Dr.  İlber  ORTAYLI’nın  da  katıldığı  bir  konferans  düzenlendi.  Bu  toplantıda Harput’un  tarihi  ve  bütün  yönleri  en  ince  ayrıntısına  kadar  toplantıya  katılan  yerli  ve  yabancı  konuklara ve  basın  mensuplarına  anlatıldı.  Bu  konferansı  Harput’un  dünya  miras  listesine  girmesinde  bir  kilometre taşı  olarak  değerlendiriyoruz.  UNESCO’daki  Harput  oturumu  yerel  TV  kanallarının  yanı  sıra  ulusal  TV kuruluşlarının Paris temsilcileri tarafından da ekranlara taşınmıştır.

Vakfımız  tarafından  bu  konferans için  hazırlatılan,  Elazığ’ın  tarihi  ve  turistik  beldelerinin  tanıtımını  içeren  görsellerin yanı  sıra  yöresel  ürünler  de,  gerek  Paris’te  ve  gerekse  de  Kültür  ve  Turizm  Bakanlığımızın  temsilciliğinin  de katıldığı Bordeaux’taki turizm fuarında şehrimizin tanıtımında katkıda bulunmuştur. 35  yıllık  bir  süreçte  bugüne  kadar  Vakfımıza  hizmetleri  geçen  değerli  üyelerimize,  yönetiminde  sorumluluk üstlenen  kişilere  ve  maddi-manevi  desteğini  esirgemeyen  tüm  hemşehrilerimize  şükranlarımızı  sunarken  hayata veda  etmiş  üyelerimize  Allahtan  rahmet  diliyor,  onların  bize  bıraktığı  bu  mirası  en  iyi  şekilde  büyüterek  gelecek kuşaklara  bırakmanın  heyecanını  taşıyoruz.  İnanıyoruz  ki,  Vakfımız  gerçekleştirdiği  faaliyet  ve  gerekse  yapacağı aktivitelerle  Elazığ’ı  ve  Elazığ’ın  kültür  ve  sanatını  tanıtma  adına  üstlendiği  bu  misyonu  en  iyi  şekilde  sürdürmeye devam edecektir.